جزئیات پروژه

ما هیجان زده برای راه اندازی شرکت جدید و محصول خود اوووووووووه. پس از آنکه در مجلات بسیار زیادی به ذکر شد و با ایجاد هماهنگی آنلاین، ما می دانیم که اوووووووووه بزرگ خواهد بود. شما ممکن است ما را در دایناسورها دیده، جایی که ما گفتیم که ما به آنها نیاز نداریم، زیرا ما قبلا آن را به خوبی خودمان انجام داده ایم.

مشتری: دانشگاه مجازی
نقش: تصاویر کمپ
نمایش پروژه